Nr: 66 din: 09 12 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul administratiei publice locale a U.A.T. - Comuna Oncesti, Județul Bacău, ca urmare a vacantării și a transformării funcţiei publice de referent, clasa a III-a, grad profesional superior în funcţia publică de REFERENT, clasa a III-a, grad profesional DEBUTANT În cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar din aparatul de specialitate al primarului Comunei Onceşti