Nr: 65 din: 09 12 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B., în vederea exercitării votului, în numele și pe seama Consiliului Local Oncești, pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări referitoare la performanțele așteptate de la Consiliul de Administrație, directorul general și directorul economic
din cadrul operatorului regional C.R.A.B. S.A.