Nr: 62 din: 31 10 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind reducerea cu 10% a numărului maxim al posturilor din cadrul administrației publice locale a U.A.T. - Comuna Oncesti, Judetul Bacău, stabilit potrivit art. III, alin. (8^1) şi pct. 1 din Anexa la O.U.G. nr. 63/2010, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 noiembrie 2023