Nr: 61 din: 31 10 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind organizarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul U.A.T. - Comuna Onceşti, Judeţul Bacău