Nr: 58 din: 31 10 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B., în vederea exercitării votului, în numele și pe seama Consiliului Local Oncești, pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B.