Nr: 57 din: 31 10 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la îndreptarea erorii materiale survenite în ANEXA NR. 1 la H.C.L. Onceşti nr. 71/27.12.2023 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2023 la nivelul U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău