Nr: 54 din: 15 12 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Oncești, Județul Bacău, în luna DECEMBRIE a anului 2020