Nr: 53 din: 27 11 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind însuşirea Raportului de audit nr. A22/1402/08.10.2020 şi a Deciziei nr. 33/04.11.2020 emise de Camera de Conturi - Judeţul Bacău în urma acţiunii: ,,Audit financiar asupra contului anual de execuţie bugetară al U.A.T. – Comuna Onceşti, Judeţul Bacău’’