Nr: 48 din: 31 08 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul administratiei publice locale a U.A.T. - Comuna Oncesti, Județul Bacău ca urmare a modificării Structurii organizatorice a acesteia