Nr: 47 din: 31 08 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind includerea în domeniul public al Comunei Onceşti, Judeţul Bacău, a unui teren arabil în suprafață de 992 m2 situat în extravilanul Comunei Oncești, Județul Bacău