Nr: 46 din: 30 09 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ONCESTI, JUDETUL BACĂU”, prin Programul national de investiții ,,Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021