Nr: 47 din: 30 09 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ,,INFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA ONCEȘTI, JUDEȚUL BACAU”, prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021