Nr: 44 din: 25 08 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 2397/24.09.2012 încheiat între U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău și CMI Dr. Andriescu Isabela-Mihaela, denumirea concesionarului fiind schimbată în S.C. ,,EURO-MED DIAGNOSTIC” S.R.L., conform Actului Adițional nr. 1 la Contractul de concesiune, înregistrat la nr. 3525/10.12.2015