Nr: 44 din: 22 09 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al dnei BABAN IULIANA-OANA şi vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Oncești, Județul Bacău