Nr: 43 din: 22 09 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea trecerii în domeniul public al Comunei Onceşti a unui teren în suprafață de 3.000 mp, având categoria de folosință pășune, situat în extravilanul Comunei Oncești, Județul Bacău și declararea acestuia ca bun de interes public local, în vederea realizării obiectivului de investiții ,,Construirea unei rampe de colectare a gunoiului de grajd în Comuna Oncești, Județul Bacău”