Nr: 43 din: 31 08 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea AMENAJAMENTULUI PASTORAL pentru pajiștile permanente de pe raza U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău și aprobarea PROCEDURII distribuirii extraselor din Amenajamentul Pastoral