Nr: 38 din: 30 07 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea primirii U.A.T.- COMUNA BEREȘTI BISTRIȚA în calitate de membru la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB, modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociației