Nr: 38 din: 27 06 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea adunării proprietarilor de terenuri din Comuna Oncești, Județul Bacău în vederea desemnării a doi reprezentanți ai acestora în Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor