Nr: 37 din: 27 06 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea cuantumului cotizației aferente Comunei Oncești, Județul Bacău pentru anul 2022 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău – A.D.I.S”