Nr: 25 din: 29 04 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Oncești nr. 50/20.12.2019 cuprinzând Statul de functii din cadrul administratiei publice locale a U.A.T. - Comuna Oncesti, judetul Bacău