Nr: 24 din: 29 04 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la transformarea posturilor contractuale de execuție ocupate, de muncitori necalificați, treapta I în posturi contractuale de muncitori calificați, treapta I în cadrul Compartimentului Deservire și Gospodărire Comunală din aparatul de specialitate al primarului Comunei Onceşti, Judeţul Bacău