Nr: 20 din: 11 03 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea cotizației aferente Comunei Oncești, Județul Bacău
pentru anul 2020 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Salubrizare Bacău – A.D.I.S”