Nr: 19 din: 11 03 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind achiziționarea unor servicii ce urmează a fi efectuate de către specialişti în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătăţiri funciare şi cadastru general
ai agenţilor economici, în vederea sprjinirii activității Comisiei Locale pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a Comunei Oncești, Județul Bacău