Nr: 2 din: 29 01 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2020 la nivelul U.A.T. - Comuna Oncesti, judetul Bacău