Nr: 34 din: 31 07 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

hotarare privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii Modernizare drumuri de interes local in sat Tarnita