Nr: 77 din: 31 05 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea sporului de vechime corespunzător gradaţiei .., ca urmare a trecerii într-o tranşă superioară de vechime în muncă, Dnei .......... – angajat contractual pe perioadă determinată în cadrul U.A.T. - Comuna Oncești, Județul Bacău pe postul de asistent personal al fiicei sale minore .......... – persoană cu handicap grav