Nr: 7 din: 20 01 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind reîncadrarea și numirea Drei BÎLCU ȘTEFANIA-CORINA în funcţia publică generală de execuție de referent asistent în cadrul COMPARTIMENTULUI Monitorizare Proceduri Administrative, Resurse Umane și Stare Civilă - compartiment nou-înființat