Nr: 37 din: 15 03 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind actualizarea Grupului de Lucru Local cu atribuții privind întocmirea amenajamentelor pastorale pentru toate pajiștile permanente ale U.A.T. comuna Oncești, județul Bacău