Nr: 36 din: 15 03 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea dlui Grigoreanu Ioan- referent în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, responsabil cu transmiterea către A.N.A.F. a formularului L153 cuprinzând datele privind veniturile salariale ale personalului din cadrul administrației publice locale a comunei Oncești, județul Bacău