Nr: 171 din: 31 12 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea sporului de vechime corespunzător gradaţiei IV, ca urmare a trecerii într-o tranşă superioară de vechime în muncă, Dnei .................. – angajat contractual pe perioadă nedeterminată în cadrul U.A.T. - Comuna Oncești, Județul Bacău pe postul de asistent personal al Dnei ................. – persoană cu handicap I grav