Nr: 168 din: 30 12 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind încetarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță Dlui ............................ - titular, pentru copilul ............................. - beneficiar, cu domiciliul în Comuna Oncești, sat. ....................., Județul Bacău