Nr: 149 din: 02 12 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea Comisiei de inventariere și casare a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale U.A.T. – Comuna Onceşti și ale unitatilor subordonate, precum și desemnarea funcționarului care va face parte din Comisia de inventariere a unităților de învățământ de pe raza Comunei Oncești, pentru anul 2021