Nr: 148 din: 02 12 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la rectificarea actului de naştere nr. ..................... privind
pe ................