Nr: 131 din: 29 08 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind numirea Drei BÎLCU ŞTEFANIA-CORINA în funcția publică de CONSILIER - clasa I, grad profesional ASISTENT în cadrul Compartimentului Monitorizare Proceduri Administrative, Resurse Umane și Stare Civilă din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncesti, Județul Bacău, ca urmare a promovării în clasă