Nr: 128 din: 29 08 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea persoanelor responsabile cu înscrierea datelor în Registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale - RENNS, având ca atribuţii verificarea, completarea, validarea şi actualizarea elementelor de nomenclatură stradală la nivelul Comunei Oncești, Județul Bacău