Nr: 101 din: 25 07 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind actualizarea componenței GRUPULUI DE LUCRU pentru derularea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - P.O.A.D. la nivelul U.A.T. - Comuna ONCEȘTI, Judeţul Bacău