Nr: 9 din: 30 01 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2019 la nivelul U.A.T. - Comuna Oncesti, judetul Bacău