Nr: 7 din: 26 01 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE privind serviciile sociale acordate în anul 2023 la nivelul Comunei Oncești, Județul Bacău