Nr: 6 din: 30 01 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind stabilirea salariilor de bază și a altor drepturi pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul administratiei publice locale a Comunei Onceşti, județul Bacău și a indemnizației consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Onceşti, începând cu data de 1 ianuarie 2020