Nr: 2 din: 30 01 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ,,ECO SUD” S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018