Nr: 2 din: 15 03 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind modificarea și aprobarea ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII din cadrul administratiei publice locale a U.A.T. - Comuna Oncesti, Județul Bacău ca urmare a vacantării funcţiei contractuale de execuție de șef S.V.S.U., treapta profesională DEBUTANT în cadrul COMPARTIMENTULUI SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, Județul Bacău