Nr: 1 din: 17 01 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2021 la nivelul U.A.T. - Comuna Oncesti, Județul Bacău