Nr: 6 din: 11-01-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la delegarea atribuțiilor privind evidența agricolă la nivelul Comunei Oncești, Județul Bacău, pe perioadă determinată, ca urmare a vacantării postului de referent, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar