Nr: 56 din: 21-04-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor unor categorii de personal din cadrul administrației publice locale a U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacă ca urmare a majorării indemnizației lunare a primarului și a viceprimarului Comunei Oncești, Județul Bacău