Nr: 49 din: 29-04-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea sporului de vechime corespunzator gradaţiei ...., ca urmare a trecerii într-o tranşă superioară de vechime in muncă, Dnei ........... – referent Compartiment Asistență Socială și Autoritate Tutelară din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncești, Județul Bacău