Nr: 46 din: 27-04-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind numirea Drei ............... în funcția publică de ,,REFERENT PRINCIPAL” în cadrul Compartimentului Monitorizare Proceduri Administrative, Resurse Umane și Stare Civilă din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncesti, Județul Bacău, ca urmare a promovării de la gradul profesional ,,ASISTENT” la gradul profesional ,,PRINCIPAL”