Nr: 39 din: 16-03-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea unităţii de implementare şi monitorizare a proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile, precum şi pentru implementarea proiectelor finanţate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, la nivelul U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău și aprobarea Regulamentului privind criteriile pe baza cărora se stabileşte
procentul de majorare salarială a persoanelor care fac parte din unitatea de implementare şi monitorizare a proiectelor