Nr: 37 din: 09-03-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind numirea îndrumătorului de stagiu şi aprobarea PROGRAMULUI de desfăşurare a perioadei de stagiu pentru funcţionarul public debutant PISERU BOGDAN-NICOLAE, REFERENT în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru și Fond Funciar
din aparatul de specialitate al primarului Comunei Oncesti, judetul Bacău