Nr: 32 din: 02-03-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

cu privire la desemnarea funcționarilor publici din cadrul U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău, responsabili cu îndeplinirea atribuțiilor privind întocmirea și comunicarea sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu