Nr: 30 din: 26-03-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea Comisiei pentru stabilirea consumului mediu de carburanți pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău